Sananwan Beach

บริการที่พักพร้อมอาหารเช้าสถานที่ตั้งบีบีและการเดินทาง

สนานวรรณบีช บีบี ตั้งอยู่ที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ไปทางใต้ของประเทศไทยทางด้านอ่าวไทย คุณสามารถเดินทางได้ทั้งทางรถไฟหรือรถประจำทางจากกรุงเทพ ,หัวหิน,ประจวบคีรีขันธ์ หรือชุมพร